درباره فروشگاه اینترنتی گیفتامون

گیفتمون یک فروشگاه هدیه با محوریت “هنر ایرانی” است

محصولات منحصر بفردی که در این فروشگاه با حساسیت انتخاب شده اند همگی از هنر غنی ایران زمین سرچشمه می گیرند.

معرفی هنرمندان و همچنین فراهم کردن زمینه ای برای ارتقا بخشیدن به جایگاه هنر مدرن ازجمله اهداف گیفتمون است.

  • GIFTAMOON.COM : فروشگاه اینترنتی هدیه های خلاقی است که توسط هنرمندان توانا و پیشرو  تولید و ارایه شده اند
  • GIFTAMOON SIGNATURE : فروشگاه آثار هنری برگزیده ایست که توسط هنرمندان صاحب نام ایرانی و به صورت انحصاری در نسخه محدود خلق و تولید شده است.