ست شال و پوشت مردانه ملت عشق قرمز Taghechian

750,000 تومان

با الهام از شعر : من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را آتشی از عشق در جان بر فروز سر بسر فکر و عبارت را بسوز ملت عشق از همه دینها جداست عاشقان را ملت و مذهب …

3 در انبار

با الهام از شعر :

من نگردم پاک از تسبیحشان
پاک هم ایشان شوند و درفشان
ما زبان را ننگریم و قال را
ما روان را بنگریم و حال را
آتشی از عشق در جان بر فروز
سر بسر فکر و عبارت را بسوز

ملت عشق از همه دینها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست

دیوان شمس / مولانا

ابعاد شال ۳۱ * ۱۷۰
ابعاد پوشت ۳۰ * ۳۰
دورو -یکرو اوشن پلاس (‌شین) ، یکرو موهر