عطر کردستان Nami Sanati

1,050,000 تومان

ادوپرفیوم ۵۰ میل گروه بویایی شرقی, میوه ای طبع معتدل نوع زنانه, مردانه اسانس اولیه جوز, سیب اسانس میانی دانه تونکا, رز اسانس پایه پچولی, وانیل

ناموجود


ادوپرفیوم ۵۰ میل

گروه بویایی
شرقی, میوه ای

طبع
معتدل

نوع
زنانه, مردانه

اسانس اولیه
جوز, سیب

اسانس میانی
دانه تونکا, رز

اسانس پایه
پچولی, وانیل