جهت ارتباط با گیفتامون می‌توانید از فرم زیر با ما در ارتباط باشید یا در صورت نیاز با شماره تماس ها و ایمیل هایی که در ذیل ذکر شده است ارتباط داشته باشید. همینطور می‌توانید از طریق صفحه اینستاگرام هم مارا دنبال کنید. @Giftamoon

امور مشتریان :‌ ۰۰۸۷۸۱۰-۰۹۱۲

پشتیبانی :‌ ۸۸۳۴۹۸۶۹-۰۲۱

ایمیل پشتیبانی فنی : sup@giftamoon.com

ایمیل انتقادات و پیشنهادات :‌ info@giftamoon.com

در ارتباط باشید

لطفا جهت اعلام همکاری اطلاعات زیر را تکمیل کرده و فرم را ارسال کنید